Decyzja nr 18/97 ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące rozpatrywania wniosków o dostęp do dokumentów pozostających w dyspozycji Trybunału (98/C 295/01)