Besluit Nr. 18/97 houdende interne regels betreffende de behandeling van verzoeken om toegang tot de documenten waarover de Kamer beschikt