Számvevőszék 18/97 határozat a Számvevőszék birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmek kezelésére vonatkozó belső szabályokról (98/C 295/01)