Rozhodnutí č. 18/97, kterým se stanoví vnitřní pravidla pro vyřizování žádostí o přístup k dokumentům, které se nacházejí v držení Dvora (98/C 259/01)