Kohtuasi C-122/21: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 26. veebruaril 2021 – Get Fresh Cosmetics Limited versus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba