Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 93/2014 ( 2014. gada 31. janvāris ), ar ko apstiprina oktānskābi kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 4. un 18. produkta veida biocīdos Dokuments attiecas uz EEZ