Писмен въпрос E-3994/09, зададен от Anni Podimata (S&D)и Maria Eleni Koppa (S&D) на Съвета. Търсене на нефт от страна на Турция в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Кипър