Rozhodnutie Komisie z 22. júla 1987 o kontrolných a ochranných opatreniach, na ktoré môžu byť členské štáty oprávnené podľa článku 115 Zmluvy o založení EHS