Predmet C-658/18: Presuda Suda (drugo vijeće) od 16. srpnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Giudice di pace di Bologna – Italija) – UX protiv Governo della Repubblica italiana (Zahtjev za prethodnu odluku – Dopuštenost – Članak 267. UFEU-a – Pojam „nacionalni sud” – Kriteriji – Socijalna politika – Direktiva 2003/88/EZ – Područje primjene – Članak 7. – Plaćeni godišnji odmor – Direktiva 1999/70/EZ – Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP – Članci 2. i 3 – Pojam „radnik zaposlen na određeno vrijeme” – Mirovni suci i redovni suci – Različito postupanje – Članak 4. – Načelo nediskriminacije – Pojam „objektivni razlozi”)