Sprawa C-582/14: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 19 października 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Patrick Breyer/Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne — Przetwarzanie danych osobowych — Dyrektywa 95/46/WE — Artykuł 2 lit. a) — Artykuł 7 lit. f) — Pojęcie „danych osobowych” — Adresy protokołów internetowych — Przechowywanie przez dostawcę usług medialnych online — Uregulowanie krajowe uniemożliwiające uwzględnienie uzasadnionego interesu administratora danych]