Vec T-79/13: Žaloba podaná 11. februára 2013 — Accorinti a i./ECB