Lieta T-79/13: Prasība, kas celta 2013. gada 11. februārī — Accoranti u.c./ECB