Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 18. listopadu 2020.