Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 juli 2020.