Tiesas spriedums (virspalāta), 2020. gada 16. jūlijs$