2020 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas$