Γραπτή ερώτηση αριθ. 1787/90 του κ. Florus Wijsenbeek προς την Επιτροπή Θέμα: Καταβολή ΦΠΑ για Λούνα Παρκ