Asia C-233/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.1.2010 (Nejvyšší správní soudin (Tšekin tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Milan Kyrian v. Celní úřad Tábor (Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä — Direktiivi 76/308/ETY — Sen viranomaisen, jolle pyyntö osoitetaan, kotipaikkajäsenvaltion tuomioistuinten valvontavalta — Asiakirjan, joka mahdollistaa saatavan perinnän, täytäntöönpanokelpoisuus — Asiakirjan velalliselle tiedoksiantamisen sääntöjenmukaisuus — Tiedoksianto sellaisella kielellä, jota vastaanottaja ei ymmärrä)