Zadeva C-563/19 P: Pritožba, ki so jo Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH vložile 23. julija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 23. maja 2019 v zadevi T-222/17, Recylex in drugi/Komisija