Vec C-563/19 P: Odvolanie podané 23. júla 2019: Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 23. mája 2019 vo veci T-222/17, Recylex a i./Komisia