Zaak C-563/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 juli 2019 door Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 23 mei 2019 in zaak T-222/17, Recylex e.a./Commissie