Kawża C-563/19 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Lulju 2019 minn Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit-23 ta’ Mejju 2019 fil-Kawża T-222/17, Recylex et vs Il-Kummissjoni