Дело C-563/19 P: Жалба, подадена на 23 юли 2019 г. от Recylex SA, Fonderie и Manufacture de Métaux, Harz-Metall GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 23 май 2019 г. по дело T-222/17, Recylex и др./Комисия