Skriftlig fråga E-6707/08 från Sylwester Chruszcz (NI) till kommissionen. Glorifiering av nazistisk militär formation