Věc C-475/16: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. srpna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Protodikeio Rethymnis – Řecko) – trestní řízení proti K.