A Bizottság 2008/38/EK irányelve ( 2008. március 5. ) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg )