Skriftlig fråga E-5558/07 från Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) till rådet. III:e Internationella samarbetskonferensen för Colombia