2005/353/EB: 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo