95/129/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 1995 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα για τις εταιρικές σχέσεις και την ανάπτυξη