Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7945 – UTC/Riello Group) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)