SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3996/97 van Friedhelm FRISCHENSCHLAGER aan de Commissie. Vrij verkeer van werknemers