Sprawa T-472/20: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2020 r. – LC / Komisja