Deċiżjoni Nru 1/2015 tal-Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura tad-19 ta' Novembru 2015 li tirrigwarda l-emenda tal-Appendiċijiet 1, 2 u 4 tal-Anness 4 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli [2017/169]