Beslut (Gusp) 2017/2059 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 31 oktober 2017 om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens uppdrag för kapacitetsuppbyggnad i Somalia (Eucap Somalia) (Eucap Somalia/2/2017)