Решение (ОВППС) 2019/2077 на Комитета по политика и сигурност от 28 ноември 2019 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2019)