Zadeva T-545/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. junija 2016 – Al Matri/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji — Ukrepi, sprejeti proti osebam, odgovornim za odtujitev državnih sredstev, ter z njimi povezanimi osebami in subjekti — Zamrznitev sredstev — Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Vključitev imena tožeče stranke — Nezadostna dejanska podlaga — Napačna ugotovitev dejanskega stanja — Napačna uporaba prava — Lastninska pravica — Svoboda gospodarske pobude — Sorazmernost — Pravica do obrambe — Pravica do učinkovitega sodnega varstva — Obveznost obrazložitve)