Cauza T-545/13: Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2016 – Al Matri/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia — Măsuri luate împotriva unor persoane responsabile de deturnarea de fonduri publice și a unor persoane și entități asociate — Înghețare a fondurilor — Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Includerea numelui reclamantului — Temei factual insuficient — Eroare de fapt — Eroare de drept — Dreptul de proprietate — Libertatea de a desfășura o activitate economică — Proporționalitate — Dreptul de apărare — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă — Obligația de motivare”)