Byla T-545/13: 2016 m. birželio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Al Matri/Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise — Priemonės, taikomos asmenims, atsakingiems už valstybės lėšų pasisavinimą, ir su jais susijusiems asmenims ir subjektams — Lėšų įšaldymas — Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas — Ieškovo pavardės įtraukimas — Nepakankamas faktinis pagrindas — Fakto klaida — Teisės klaida — Nuosavybės teisė — Laisvė užsiimti verslu — Proporcingumas — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą — Pareiga motyvuoti)