Skriftlig fråga E-3738/08 från Jim Higgins (PPE-DE) till kommissionen. Regler för psykoterapi