Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1808 af 30. november 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1698 for så vidt angår europæiske standarder for visse børneomsorgsprodukter, børnemøbler, stationært træningsudstyr og cigaretters antændelsestilbøjelighed (EØS-relevant tekst)