Decizia nr. 204/16/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 23 noiembrie 2016 privind presupusul ajutor de stat ilegal acordat în favoarea Íslandsbanki hf. și Arion Bank hf. prin acorduri de împrumut în condiții presupus preferențiale (Islanda) [2017/1950]