Mål C-361/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederländerna) den 3 maj 2019 — De Ruiter vof mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit