Cauza C-361/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Țările de Jos) la 3 mai 2019 — De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwalieit