Causa C-361/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 3 maggio 2019 — De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit