C-361/19. sz. ügy: A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2019. május 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — De Ruiter vof kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit