Rättelse till Avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar undertecknat i Peking den 14 september 2020 (Europeiska unionens officiella tidning L 408 I av den 4 december 2020)