Declarația suplimentară a Comisiei privind culegerea de date pentru controale și audituri eficace 2021/C 58 I/03