Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5759 – Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) Tekst mający znaczenie dla EOG