Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5759 — Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) EØS-relevant tekst