Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/815]